Haparanda

Fortfarande överfullt i fängelset

1:37 min

Trots att Kriminalvårdens målsättning är att ha 90 procents beläggning på fängelserna, så är det fullt eller överfullt på anstalten i Haparanda.

Det har länge talats om en ny anstalt, men projektet är vilande i brist på pengar. Jan Wallin är chef för fängelset i Haparanda:

- Just nu är det full beläggning det vill säga hundra procent. Men periodvis kan beläggningen vara uppe i 115 till 120 procent vissa dagar, medan det är lite lägre andra dagar, säger kriminalvårdschefen i Haparanda Jan Wallin.

Av Kriminalvårdens senaste budgetunderlag till regeringen framgår det att det blir allt fler fängelsedömda och därmed ökat platsbehovet. Målsättningen är att ha nittio procents beläggning för att kunna bereda plats, när häktade och andra snabbt måste in på en anstalt. För några år sedan planerades ett helt nytt fängelse i Haparanda, men enligt regionchef Svante Lundqvist är projektet vilande i brist på pengar.

För ett år sedan rapporterade Radio Norrbotten om överbeläggning och det är fortfarande trångt på anstalten.

- När det är överbeläggning får man hitta utrymmen för de intagna och det kan handla om att tillfälligt placera dem i till exempel en tvättstuga i avvaktande på att det ska finnas en plats, säger Jan Wallin.

Han tycker att situationen är någorlunda acceptabel idag, men det är på gränsen.

- Problemet är när det är full beläggning på andra anstalter. Då är det svårt att få iväg folk i samband med felplaceringar. När de till exempel ska flyttas av säkerhetsskäl eller andra skäl. Vi är i stort behov av en ny byggnad. Det skulle också innebära ytterligare 80 heltidstjänster, säger han.