SAMETINGET

Vill ta ansvar för politiskt kaos

Det samepolitiska partiet Vuovdega-Skogssamerna lämnar med omedelbar verkan Sametingets styrelse och den valtekniska samverkan med Min Geaidnu och Landspartiet svenska samer.

Bakgrunden till dagens besked från Vuovdega-Skogssamerna är att det under lång tid har varit kaos i Sametingets styrelse. Det har bland annat gjort att styrelsen inte varit beslutför. Den turbulenta situationen har också enligt partiet medfört att viktiga frågor som rör det samiska folket har stoppats upp.

Inför det kommande Sametingsplenumet i Vålådalen höll partiet Vuovdega- Skogssamerna därför ett styrelsemöte i går kväll, för att se över en lösning.

Partiet enades om att det är dags att komma till ett ansvarstagande avslut i den politiska konflikten. En enhällig partistyrelse beslutade att lämna sin plats i Sametingets styrelse och att med omedelbar verkan säga upp all valteknisk samverkan med andra partier, samt att partiet ska stå fritt och obundet.

– Genom detta beslut kan vi bidra till en lösning av den infekterade konflikten och samtidigt står partiet fri och obunden, skriver Jan Rannerud, vice ordförande i partistyrelsen, i ett pressmeddelande.