Norrbotten

Mobiltrubbel i natt

Natten mellan lördag och söndag genomförs ett frekvensbyte inom mobilnätet i Sverige.

Under arbetet kan störningar uppstå i mobiltrafiken. Det kan bli svårt att ringa, samtal kan brytas och den mobila datatrafiken påverkas.

Avbrottet kommer troligtvis bara vara ett par minuter men det kan vara ett avbrott upp mot två timmar.

Nödsamtal till 112 ska dock kunna kopplas fram, men även nödsamtal kan bli problematiska under frekvensbytet för glest befolkade delar av Norrland.