BODEN

Brister i regementets verksamhet

En rad brister har konstaterats vid en inspektion av Artilleriregementet A9 i Boden.

Bland de allvarligaste anmärkningarna från Försvarsmaktens marksäkerhetsinsoektion var att det saknas en elsäkerhetsansvarig och att vissa chefer och berörd personal saknar elsäkerhetsutbildning.

I rapporten konstateras också att isvaksbad inte är lämpligt att kombinera med strapatsövningar. Sex soldater fick kylskador efter att ha badat i en isvak.