Norrbotten

Friskolor kontrolleras

Skolinspektionen stärker kontrollen av nya fristående skolor.

Skolinspektionen lägger in en ny kontrollstation innan en skola får starta, för att se att lokaler och behöriga lärare finns på plats.

Den nya ordningen med en kontroll strax före start ska bidra till att skolorna kan starta på ett tryggt sätt.

Områden som kommer att kontrolleras är lokaler, rektor, behöriga lärare, undervisningsmaterial samt ytterligare ett antal punkter.

Skolinspektionen kommer även att kontrollera att det finns ekonomiska förutsättningar att driva skolan.