LULEÅ

Varning för bedrägerier

Konsumentnämnden i Luleå varnar för bedrägerier på internet. Det handlar om nätfiske, eller lösenordsfiske, där innehavare av bankkonton och andra elektroniska resurser luras att delge kreditkortsnummer, lösenord eller annan känslig information.

Bedrägeriförsöken förekommer framför allt via e-post. De som vill luras försöker få tag på privat information, till exempel kontokortsnummer, bankinformation och lösenord.

De här e-postmeddelandena kan vara mycket välgjorda och i stort verka autentiska.

Oftast uppges de komma från ett företags supportavdelning och man anger ofta att det har uppstått någon form av problem med kundens konto eller motsvarande och behöver då lösenord etcetera för att kunna åtgärda felet.

Det förekommer också problem med mobiltelefoner med internetuppkoppling, då det i många fall saknas brandväggar.