Norrbotten

Brandmän ger snabbare vård

1:40 min

Från och med nu kan räddningstjänsten vara den som först ger vård när någon blivit akut sjuk eller skadad i Norrbotten.

Vården kallas IVPA, alltså I väntan på ambulans och är ett nytt samarbete mellan kommun, landsting och räddningstjänst.

Tanken är att rädda fler liv i glesbygden.

– Vi på räddningstjänsten kommer i vissa lägen vara väldigt långt före, framför allt vintertid, säger Bodens räddningschef och länssamordnare Bengt Nilsson.

Det handlar i första hand om livsuppehållande vård tills ambulans är på plats, som hjärt- och lungräddning, syrgas, stoppa blödningar och använda hjärtstartare, vid exempelvis medvetslöshet, fallolyckor och andningshinder.

Och 16 orter i norrbotten har redan skrivit avtal, de flesta med kriterierna att de har mer än 30 minuter till närmaste stationerade ambulans och att de har mer än 200 invånare.

– Jag ser även det här som en skyddsfråga då det gäller ambulansen och den ska färdas efter vägarna då det är is, tänk dig att fem mil tar ungefär 30 minuter att köra, säger Bengt Nilsson.

Redan 1992 testade man på liknande vårdverksamhet i Värmland med goda resultat och idag finns permanent versamhet av det här slaget på många håll i landet.

Och liknande försök med EU-pengar har gjort i Norrbotten men när pengarna tog slut drog sig landstinget ur, så först idag 2011 kan alltså även norrbottningar få chans till snabbare vård via räddningstjänsten om de blivit akut sjuk, de gånger ambulansen inte hunnit fram i tid.

– Jag tycker att det tagit för lång tid innan landstinget har tagit detta till Norrbotten för har man ett akutläge på något sätt då är det ju minuter vi pratar om, säger Bengt Nilsson.

Men på landstinget menar man att det varit svårt att få tag på läkare som kunnat skriva under på det här.

– Den medicinska nyttan med det här har varit omdiskuterad inom landstinget men visst kan vi vara självkritiska när det gäller hur lång tid det har tagit men nu ser vi framåt eftersom vi tagit det här steget tillsammans, säger Stig Holmberg som är länsansvarig över ambulansjukvården i Norrbotten.

Men även om man från räddningstjänsten håll är positiva till den nya arbetsuppgiften med ett hundra procentigt stöd från personalen så tycker inte Bengt Nilsson att norrbottningarna ska nöja sig, enligt honom borde det finnas hjärtastarare i alla räddningsfordon.