Luleå

Inte jämställt på LTU

Det är dåligt med jämställdheten bland professorerna på Luleå tekniska universitet. LTU ligger på 13:e plats av 15 lärosäten i Sverige när det gäller andelen kvinnor bland professorerna.

Av de 199 professorerna på LTU är 17 kvinnor, det motsvarar 14 procent och är bland de sämsta jämställdhetssifforna i landet.

Det visar Högskoleverkets och SCB:s årliga rapport om personalen på landets högskolor.