NORRBOTTEN

Nedläggning är enda lösningen

1:15 min

Lokalkontorens vara eller icke vara har länge varit en omdiskuterad fråga inom Försäkringskassan. Men nu säger generaldirektören Adriana Lender att hon inte ser något annat alternativ än en nedläggning.

Försäkringskassan har fått i uppgift av regeringen att komma med en plan på hur de ska kunna skära ner på verksamheten.

Myndigheten har idag en budget för 2013 som ligger ungefär 250 miljoner under det man behöver. Enligt generaldirektören Adriana Lender kan de då inte bedriva hela sin verksamhet och då är förslaget att man sig ur servicekontoren.

Det betyder att även om det inte händer nu så kommer det mest troligt hända innan 2013.

– Så kan man inte säga. Eftersom regeringen bett oss att komma in med det här materialet så förväntar vi oss att regeringen ska ta ställning då, säger Adriana Lender.

Men som du ser det finns det något annat alternativ?

– Inte som vi ser det. Om vi ska spara så mycket pengar på så kort tid så skulle det straffa sig inom handläggning och utbetalning och det är inget alternativ, säger hon.

För de anställda vid Försäkringskassan i Norrbotten innebär bristen på beslut ett liv i ovisshet.

– Vi har levt i ett vakum nu ett tag då regeringen säger att vi inte ska verkställa beslutet ännu. Men vi vet inte vad som händer och det är klart att det ju ingen som mår bra att jobba så. Det är ju osäkert och det är inte roligt, säger områdeschefen Ingrid Nilsson.