Norrbotten

Norrbottningarna dricker sällan men mycket

Fördomen om att vi i norra Sverige hinkar i oss mängder av alkohol, gärna hembränt, har kommit rejält på skam. I en forskningsrapport visar att vi dricker mer sällan, men då vi gör det så gör vi det rejält.

I en ännu opublicerad rapport har Sorad, centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, kartlagt hur det dricks i olika delar av Sverige. Och de fördomar som eventuellt kan finnas om att människor på landsbygden kolkar i sig mängder av alkohol kommer på skam.

Flest nykterister finns nämligen i Norrbottens län och i stället är det stockholmarna som dricker mest och oftast. Av Sorads kartläggning framgår att norrbottningarna dricker i genomsnitt fem gånger i månaden, stockholmarna åtta.

Drygt 30 procent av norrbottningarna har inte druckit alls de senaste 30 dagarna och räknas därmed som nykterister, motsvarande siffra i huvudstaden är under 18 procent.

- Det finns en tradition av nykterhet i Norrlandslänen som inte alls finns i södra Sverige. Däremot verkar det vara så att när man väl dricker, så dricker man mer, säger Mats Ramstedt, som är en av forskarna bakom rapporten.