Luleå

Åtgärder krävs för bristande förtroende

Huvudskyddsombudet hos polisen i Norrbotten begär svar på vilka åtgärder polismyndigheten tänker vidta efter att en arbetsmiljörapport visat att poliser i Luleå saknar förtroende för en av myndighetens högre chefer. Skyddsombudet vill ha svar senast den 28 juni.