Norrbotten

Röd tråd mot missbruk

1:20 min

I dag presenterades den nya nationella strategin för arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.

– Det är först gången vi har alkohol, narkotika, dopning och tobak i en strategi. Det är oerhört glädjande, säger Mats Burman, länsstyrelsens samordnare för ANDT-frågor.

Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Mats Burman medger att det är en svår målsättning att nå upp till.

– Men det vår visionen och vårt övergripande mål och det måste ligga där, säger han.

Det är riksdag och regering som tagit fram och beslutat om de övergripande målen. P-O Andersson chef för narkotikaenheten vid Norrbottenspolisen ser stora möjligheter när problematiken med alkohol, narkotika, dopning och tobak finns samlade under en strategi.

– Då kan vi nå längre och få bättre resultat. Det blir konsekvent och mer verkstad istället för en massa snack.