Norrbotten

Samhall fortsätter nyanställa

Under årets sex första månader har 49 personer med funktionsnedsättning fått anställning på Samhall i Norrbotten.

En orsak är att andra företag i högre grad rekryterar medarbetare direkt från Samhall. Och det är i linje med statens mål där minst sex procent av Samhalls medarbetare under året ska rekryteras av ett annat företag. Under delåret 2011 rekryterades 6,1 procent av Samhalls medarbetare av andra företag.

Den ökade rekryteringen gav i sin tur Samhall möjlighet att erbjuda 1079 personer med funktionsnedsättning en anställning.