Luleå

Lex Maria-anmäls efter överdosering

En patient med partiell epilepsi på Sunderby sjukhus fick två och en halv gånger högre dos av sin medicin än avsett, på grund av en oklar ansvarsfördelning mellan läkare.

Jourhavande barnläkare ska ha använt sig av en lathund för doseringen, enligt Den lex-Maria utredning som Socialstyrelsen har gjort.

Patienten ska ha fått biverkningar som illamående och förvirring och nu måste sjukhuset upprätta rutiner för ansvarsfördelning vid inläggning på intensiven och redovisa vidtagna åtgärder i oktober.