Norrbotten

Myndighetssamverkan vid jaktkontroller

Länsstyrelsen och Polisen samarbetar under hösten med att kontrollera jaktkort och vapenlicenser för jägare under jakten.

Tjänstemän från både Länsstyrelsen och Polisen kommer att kontakta jaktlag för att bestämma tid och plats för kontroller.

Även användandet av terrängfordon kommer att granskas i samband med kontrollerna.