Boden

Ökat samarbete efter bränder

I fredags förra veckan hade Räddningstjänsten i Boden tillsammans med skola, polis och tekniska förvaltningen i kommunen ett möte angående de anlagda bränderna i Boden, bland annat mot Prästholmsskolan.

Tommy Lindvall som är Risk- och beredskapssamordnare berättar att det nu kommer att göras direkta åtgärder från samtliga instanser och att samarbetet mellan de har ökat, för att förhindra risken av fler bränder.

Men exakt vad som kommer att hända vill han inte berätta, dels med tanke på gärningsmännen som ännu går fria.