LULEÅ

Avgörande beslut dröjer

1:31 min

SSAB har utrett möjligheterna att koncentrera all råjärnstillverkning till en enda ort.

Men beskedet om masugnens framtid i Luleå lär dröja.

– Det råder fortsatt osäkerhet om hur det blir med EU:s regler kring utsläppsrätter, säger SSAB:s informationsdirektör Helena Stålnert, som vill tona ned betydelsen av den senaste metallurgiutredningen.

Det som talar för att SSAB skulle koncentrera råjärnstillverkningen till Luleå är att masugnen har ledig kapacitet, det finns utrymme för ökad produktion. Det är en av Europas modernaste masugnar, den är effektiv och har lågt utsläpp av koldioxid.

Men en koncentration till Luleå skulle slå hårt mot Oxelösund, där SSAB idag har två masugnar.

Under året har en omfattande utredning gjorts, slutrapporten, som hemlighålls, ska gås igenom på styrelsemötet och ett par veckor. De anställda väntar på besked om det blir Luleå eller Oxelösund som tar hand om råjärnstillverkningen.

– Översynen av metallurgistrukturen fortsätter. Det finns inga beslut fattade åt ena eller andra hållet, säger Helena Stålnert.