LULEÅ

Oro efter ny skollag

1:45 min

Den 1 juni ändrades skollagen och särskolan är nu endast till för elever med utvecklingsstörning. Det här innebär att elever med autism eller asperger nu ska gå i vanlig grundskola, vilket oroar både skolledning och föräldrar.

Ändringen i skollagen innebär att barn med autism eller asperger, men som inte har någon annan funktionsnedsättning, inte längre får läsa på särskolan utan ska nu in i klasser som följer grundskolans läroplan.

Det här oroar Marianne Engdahl som är ordförande i Luleå Autism och Aspergerförbund och själv mamma till en son med autism, som nu är i gymnasieålder.

Hon tror att förändringen går för snabbt och att lärarna många gånger saknar den kompetens som behövs för att utbilda barn med autism och asperger.

– Vi är väldigt oroliga. Jag tycker i och för sig att reformen är bra men däremot är jag orolig för dem som kommer in i "vanliga skolan". För kunskapen om autism och asperger är inte så bra, den erfarenheten har vi, säger hon.

Bertil Lundgren är chef för särskolan i Luleå och han förstår att det finns en oro hos föräldrarna.

– Ja, jag förstår oron i sig och den kan väl möjligen ha ett berättigande. Men vi äger inte riktigt frågan, utan en ny lag är inkörd från den 1 juli och det är bara att rätta sig efter det.

De föräldrar som är berörda i Luleå har fått information om vad som händer och de elever som går i särskolan nu ska få gå kvar i sina klasser, men läser efter grundskolans läroplan.

Även om Bertil Lundgren tror att det kommer att fungera, så är det inte helt problemfritt.

– Det är en stor utmaning. I botten ligger ett vackert tänk att alla barn ska ha ett socialt sammanhang, men verkstaden har vi inte riktigt sett än, säger han.