NÄRINGSLIV

Två av fyra priser till Norrbotten

Priset som mesta ambassadör inom programmet "främja kvinnors företagande" tilldelades för 2011 till Ingela Lekfalk från Luleå. I motiveringen kan man läsa att Ingela Lekfalk har gjort väldigt många ambassadörsuppdrag, flest i sitt län och i toppen i hela Sverige.

Även priset som årets "nykomling award" gick till Norrbotten genom företagaren Jessica Israelsson.

Totalt delade näringsminister Maud Olofsson ut fyra priser - mesta ambassadör, mesta bloggare, mesta kommentator och mesta nykomling - och två av dessa hamnade i Norrbotten.

Ambassadörer för kvinnors företagande har till uppgift att göra kvinnor som driver företag mer synliga. Ambassadörerna ska fungera som förebilder och inspirera fler kvinnor till entreprenörskap samt öka kunskaperna om företagande.

En ambassadör besöker skolor, högskolor, nätverk, ideella organisationer med mera och berättar om sina erfarenheter som företagare. En ambassadör kan också träffa kvinnor som funderar på att bli företagare. Ett möte med en ambassadör kan visa att företagande kan vara ett spännande karriärsval. Varje ambassadör har åtagit sig att genomföra fyra ambassadörsuppdrag per år.