NÄRINGSLIV

Sverige utmanas som gruvnation

Sveriges ställning som ledande gruvnationen i norden kan komma att hotas när grannländerna Finland och Norge nu satsar på forskning kring gruvnäringen. Pär Weihed, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universite, befarar att Sverige ska halka efter om forskningsprogrammet som nu går mot sitt slut inte förlängs.

I Norge väntas regeringen ge klartecken till landets första statliga mineralforskningsprogram på 15 år till en kostnad av 1 miljard kronor.

I Finland har man just inlett ett femårigt statligt finansierat gruvforskningsprogram på över en halv miljard kronor.

Samtidigt löper det pengamässigt betydligt mindre svenska gruvforskningsprogrammet med med en årlig budget på 25 miljoner kronor ut i år.