Kiruna

Inget överklagande av kirurgiflytt

1:08 min

Förvaltningsrätten i Luleå avslår de 154 överklaganden som kommit från personer i Kiruna om landstingets beslut att flytta akutkirurgin från Kiruna till Gällivare.

När landstingets ställningstagande angrips genom en laglighetsprövning ska domstolen endast pröva om beslutet är ogiltigt på någon grund enligt Kommunallagen.

Det har man gjort och domstolen understryker att den inte ska göra någon lämplighetsbedömning av beslutet.

Det går att överklaga Förvaltningsrättens dom. Då till Kammarrätten och senare till Högsta förvaltningsdomstolen. Vid båda krävs prövningstillstånd.