Kiruna

Vattnet kan ännu inte användas

I Lainio rekommenderas de boende fortfarande att inte dricka eller använda byns vatten i matlagning.

Vattnet i Lainio har varit missfärgat sedan i onsdags och en utredning om vad som orsakat missfärgningen pågår. Prover är tagna och provsvar från laboratoriet väntas komma i dag och tills dess kvarstår rekommendationen.

En annan dricksvattenbrunn som inte har missfärgat vatten är nu tagen i drift och ledningsnätet spolas igenom. Provtagning av dricksvattnet i den nya brunnen är utfört men vattnet kan inte anses som tjänligt förrän provsvar från laboratoriet kommer.

Dricksvatten finns att hämta från vattentank vid skolan i Lainio.