Norrbotten

Gränssamarbete om ambulanser

Från den 1 januari 2012 träder ett avtal i kraft som ökar möjligheterna att använda ambulanser och ambulanshelikoptrar flexiblare över nationsgränserna på Nordkalotten mellan Sverige, Finland och Norge.

De tre ländernas sjukvårdsorganisationer har arbetat tillsammans för att åstadkomma ett bättre samarbete genom att se över och samordna alarmeringsrutiner, klarlägga ansvarsfrågor liksom försäkringsfrågor för personal och patienter.

Avtalet ger möjligheter att alarmera ett angränsande lands transportresurser för att skynda på akut sjuktransport.