Kalix

Dioxin upptäckt vid nedlagt sågverk

En förhållandevis stor mängd av hälsovådligt dioxin har uppmätts i Båtskärsnäs i Kalix skärgård.

Det handlar visserligen bara om sex gram dioxin, men det är mer än vad den samlade sopförbränningen i Sverige producerar under ett helt år, uppger SVT:s Nordnytt.

Dioxinet ligger kvar efter ett sågverk som lades ned på 1960-talet. Dioxin är en giftig kemisk förening som kan orsaka cancer, skada immunsystemet och påverka hormoner, bland annat.