Norrbotten

Utsläpp oroar miljöministern

1:21 min

Nu har det finska stålverket Outokumpos miljöfarliga utsläpp från Torneåfabriken förts upp på regeringsnivå i Sverige. Det sa miljöminister Andreas Carlgren (C) vid ett besök hos Länsstyrelsen i Luleå.

Under sitt besök i länet kom frågan om vad som kan göras gällande utsläppen vid det finska stålverket i Torneå.

- Jag tycker först och främst att uppgifterna vi får är oroande. Vi ska ta det på mycket stort allvar. För vi måste veta vad som händer när det gäller dessa utsläpp. Därför ska jag ta kontakt med den finska miljöministern för att diskutera denna fråga och säkra att vi både har den kunskap, som behövs och därefter kunna bedöma de åtgärder, som är de rätta, säger Andreas Carlgren.

Outokumpu har ansökt om miljötillstånd att öka stålproduktionen, men Länsstyrelsen i Luleå är kritisk mot utsläppen, liksom Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket kräver bland annat att utsläppen av kvicksilver minskas från 300 kilo per år för sex år sedan, då senaste mästningen gjordes till bara 40 kilo per år 2014.

Landshövding Per-Ola Eriksson har nu tagit kontakt med miljöminister Andreas Carlgren och sagt att utsläppen av bland annant krom och kvicksiler är så allvarligt att ministern måste ta tag i frågan och det väntas han också göra under hösten.

- Jag utgår ifrån att vi på detta område, precis som på andra områden kommer att ha ett väldigt bra samarbete, säger Andreas Carlgren.