LULEÅ

Höstbudgeten ger LTU ökad konkurrens

Regeringen prioriterar i höstbudgeten utbildningar till läkare, civilingenjör och senare också sjuksköterska. Dessutom utökas lärarutbildningen på vissa orter. I samtliga fall tas pengar till detta från andra lärosäten.

Till vinnarna hör universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Linköping samt Chalmers och Kungliga Tekniska Högskolan. Samtliga lärosäten med ett högt söktryck redan idag.

För Luleå tekniska universitet innebär inte propositionen någon påtaglig förändring. Däremot kommer universitetet enligt rektor Johan Sterte att få se en ökad konkurrens om forskningsmedlen och studenterna i framtiden.

– Det kräver att vi gör ett bra jobb och är attraktiva för studenter och forskningsidan, säger han.