Jokkmokk

Tuff utmaning

1:01 min

Kommunstyrelsen i Jokkmokk vill inte höja skatten nästa år, trots att lönerna stiger och trots att statsbidragen minskar.

Det verkar som en omöjlig uppgift att klara av att behålla bra service i kommunen med ökande lönekostnader och minskande statsbidrag.

– Vi måste anta utmaningen att gå vidare utan att höja skatten, säger Socialdemokraten Stefan Andersson, som är kommunalråd i Jokkmokk.

Vissa av kommunens fastigheter kan gå att sälja. Enligt Stefan Andersson tar kommunens fastigheter alltför stor del av driftsbudgeten. Han tror att smarta energibesparingar ger så mycket att kommunen kan ha kvar alla anställda.

– Fastigheterna i kommunen tar för stor del av driftsbudgeten och med investeringar, som vi nu gör, sparar vi in investeringskostnaden på ett år tack vare lägre energikostnader. Det gör jag hellre än att spara på personal, avslutar Stefan Andersson.

Skattesatsen, som idag är på 22 kr och 23 öre, fastställs av kommunfullmäktige.