NORGE

Klimatsmart projektidé lever vidare

LKAB och Höganäs beslutade i veckan att gå vidare med idén att bygga ett klimatsmart järnverk i Norge, men för att projektet ska överleva måste en ny partner ersätta Statoil Hydro som delägare.

Det norska statliga företaget Siva, motsvarigheten till svenska Tillväxtverket, har tagit på sig att ragga fram en partner som kan processindustri, inte nödvändigtvis järnbranschen.

– Det är helt avgörande för att idén ska kunna förverkligas, säger Höganäschefen Ulf Holmqvist, som är projektledare för idén, som går under namnet Ironman.

Projektet Ironman har drivits i några år. Den ursprungliga samarbetspartnern Statoil Hydro har stigit av, men blir viktig som leverantör av naturgas till järnverket.

Det klimatsmarta i idén är att byta kol mot naturgas vid framställning av järn.

– Det här är ett sätt att komma runt användningen av kol och minska koldioxidutsläppen. Vi brukar säga att det blir 60-70 procent mindre utsläpp. Det är väl ett mått på att vi är 60-70 procent smartare, säger Ulf Holmqvist.

Han tror att Norges förhandlingar med EU om utsläppsrätter är klara i början av nästa år, men han vet inte om de funnit ny norsk industriell partner till dess.

Prövningen om det finns utrymme även för det klimatsmarta järnverkets utsläpp, görs först när partnern är klar.

– Det får ta den tid det tar. Det är viktigare att vi hittar rätt lösning än att allt ska ske på en viss tid, säger Ulf Holmqvist.

Samtidigt konstaterar han att ju längre det här tar desto starkare växer deras övertygelse om att den här produkten har en framtid.

Det är på Tjeldbergodden vid norska kusten, där Statoil tar in sin naturgas från Norska havet, som det klimatsmarta järnverket ska placeras.

Flera industrier i området har placerats där för att kunna nyttja naturgasen.

Högnäs utvecklar, tillverkar och säljer bland annat järnpulver till metallurgiindustrin.