Norrbotten

Tryggare akutsjukvård

3:31 min

Från januari nästa år kan de som bor och vistas i gränsområdena på Nordkalotten se fram emot en tryggare akutsjukvård. För idag skrevs ett nytt avtal mellan Sverige, Finland och Norge.

I dag skrevs ett avtal mellan sjukvården i Sverige, Norge och Finland som ökar möjligheterna att använda ambulanser och ambulanshelikoptrar mer flexibelt över gränserna. På så sätt ska man kunna hjälpa de som blir sjuka och skadade i de tre länderna att snabbt komma till vård.

– Jag är övertygad om att avtalet kommer att bidra till att öka tryggheten och till och med rädda liv i gränsområdena på hela Nordkalotten, säger Gunnar Persson, som är hälso- och sjukvårdschef vid Norrbottens läns landsting.

Bättre rutiner och samordning i larmsystemen skapas och såväl ansvarsfrågorna som försäkringsfrågorna för personal och patienter blir tydligare.

Det är ledningarna för de norra sjukvårdsdistrikten som har arbetat fram avtalet som alltså träder i kraft den 1 januari 2012, och som ger möjligheter att alarmera ett angränsande lands transportresurser för att få en snabbare sjuktransport.

I huvudsak utförs sjukvårdstransporterna för närvarande inom respektive land. Sjukvårdsuppdrag i grannlandet sker endast i en begränsad utsträckning.

Sedan länge har ett samarbete mellan vårdcentralerna på båda sidorna av gränsen i Tornedalen förekommit. Det startades redan i slutet av 1970-talet mellan Övertorneå och Ylitornio, och har sedan dess utökats.