Norrbotten

Han blir tillförordnad landstingsdirektör

Till tillförordnad landstingsdirektör i Norrbotten har Gunnar Persson, nuvarande hälso- och sjukvårdschef utsetts. Detta med anledning av att landstingsdirektören Elisabeth Holmgren är sjukskriven en längre tid.

Två biträdande landstingsdirektörer utses: Mats Brännström utvecklingschef och Stefan Svärdsudd, ekonomidirektör. De tre påbörjar sina nya uppdrag omgående.

Gunnar Persson kommer att ha det övergripande ansvaret och vara chef för landstingsdirektörens stab.

Parallellt med ansvaret för utveckling, respektive ekonomi ska Mats Brännström och Stefan Svärdsudd ansvara för divisionerna.

Mats Brännström blir verksamhetsansvarig för hälso- och sjukvårdsdivisionerna; medicin, opererande, diagnostik, primärvård och vuxenpsykiatri. Stefan Svärdsudd kommer att ansvara för divisionerna: folktandvården, kultur- och utbildning, service och länsteknik.