Malmberget

Ishall hotas av stängning

4:55 min

Politiker fattar beslut med påhittade uppgifter som grund. Det hävdar Malmbergets AIF som nu befarar att ishallen i Malmberget måste stängas redan nästa vecka, på grund av ett nej till extra driftsanslag.

Barn och ungdomar i Gällivare kan bli utan ishall. Redan nästa vecka kan ishallen i Malmberget - den enda ishallen i Gällivare kommun - komma att stängas. Kommunens driftsbidrag räcker helt enkelt inte till att täcka kostnaderna för att driva ishallen.

Sedan ishallen i Malmberget byggdes 1965 har driften skötts av en undersektion till Malmbergets AIF, den så kallade "ishallskommittén". Kommunen ger ett driftsbidrag som ska täcka el, vatten, ismaskin och lönen till de två vaktmästarna.

För 2011 ligger bidraget, som betalas ut av service- och tekniknämnden i Gällivare kommun, på 895 000 kronor. Det har dragits ner från ifjol när pengarna räckte med nöd och näppe. Och nu är det omöjligt att hålla hallen öppen, menar Bo Nilsson, vaktmästare i hallen, tillika kassör i ishallskommittén.

Ishallskommittén har anhållit om ett extra anslag på 600 000 kronor men nämnden har gett avslag och hänvisar till att MAIF tecknat ett avtal med LKAB på 15 miljoner kronor, på grund av samhällsomvandlingen och en framtida nödvändig flytt av hallen.

Med tanke på de pengarna anses inte ett extra anslag vara nödvändigt och beslutet var enligt nämndens ordförande enhälligt. MAIF häpnar över grunden till beslutet.

– Det finns inget sådant avtal. Varken muntligt eller skriftligt. Det är helt gripet ur luften, konstaterar Kjell Ragnestam, ordförande i MAIF.

Ordförande i teknik- och servicenämnden, Mats Rantapää, vill inte medverka i P4 Norrbotten men meddelar att han och flera andra i nämnden fått informationen om avtalet av "framstående medlemmar i MAIF".

Som en kommentar till ishallens framtid hänvisar han till kommunstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet.

Kjell Ragnestams budskap till kommunpolitiker i Gällivare är enkelt:

– Ta reda på fakta innan ni fattar beslut! Och grunda det inte på påhittade uppgifter.