Norrbotten

”Vi måste jobba på detta”

8:28 min

I eftermiddagens Puls svarade Arnold Vonkavaara, regionchef på Trafikverket på den kritik som just nu råder med tanke på omständigheterna kring länets vägar.

Arnold Vonkavaara, regionchef på Trafikverket säger så här om det rådande trafikläget.

– Det viktiga är att folk som färdas på vägarna är försiktiga, det uppmanar vi till, säger han.

– När det är regn av den här digniteten då går vi från Trafikverkets sida upp i beredskap och besiktar vägarna i större omfattning.

På kritiken om att det bara skulle vara en prisfråga när det gäller vägunderhållet och där entreprenörerna pressar priserna så lågt att de inte har råd att sköta jobbet korrekt svarar Vonkavaara.

– Vi har medel när det gäller just bärigheten på vägarna och det är något vi nu måste jobba med, säger han.