Norrbotten

Gränserna till havs dras om

Sveriges gränser till havs ska dras om. Den senaste havsgränsen baseras på flygfoton från början av 1960-talet – men landhöjningen och dagens mer exakta fototeknik har visat att den inte längre stämmer med verkligheten.