HAPARANDA

Papperslöshet sparar miljö och pengar

1:33 min

Haparanda siktar på att bli årets kvalitetskommun och en av åtgärderna är att avskaffa all pappershantering i administrationen.

De förtroendevalda politikerna får inte längre några handlingar på papper, de har istället utrustats med elektroniska läsplattor.

– Politikerna får koppla upp sig mot vår databas och läsa handlingarna på sina läsplattor. Det förenklar all hantering av information i nämnderna, säger Haparandas kommuns kvalitetsstrateg Tommi Slunga, som rensade sitt rum innan semestern.

– Det känns lite tomt och ovant, men det ska bli spännande att också börja göra anteckningar på läsplattan under kommande möten, säger han.

Nu ska 850 kommunanställda in i den digitala världen. E-post och andra elektroniska handlingar registreras och läggs in i en databas. Det som kommer in till kommunen på papper, scannas in. Allt material blir sen lätt och snabbt åtkomligt för personal och politiker.

– Nästan allt kommer också att vara åtkomligt för kommuninvånarna. Det är bara några procent av alla handlingar som är sekretessbelagda, säger Tommi Slunga.

Inte ens kommunens kvalitetsstrateg tror att det går bli helt papperslösa, men han bedömer att närmare 80 procent av administrationen kan bli papperslös på bara några år.

– Vi är 850 anställda, alla har sitt sätt att göra jobbet, så det är en utmaning att tänka om och göra på nytt sätt, avslutar Tommi Slunga.