NORRBOTTEN

24 000 viltolyckor hittills i år

Idag inledde Nationella viltolycksrådet årets kampanj för att minska viltolyckorna.

I kampanjen kommer det fram att det är i gryning och skymning som faran är störst. Och på hösten, under brunst och jakt, rör sig också viltet mer och olycksriskerna ökar.

I kampanjen ingår bland andra Trafikverket, polisen och Naturvårdsverket som alla nu uppmanar trafikanterna till att anpassa hastigheten och vara extra uppmärksamma.

För även om viltolyckorna minskat i år anmäldes nära 24 000 viltolyckor under årets första åtta månader.