NORRBOTTEN

Kvinnor fuskar mindre

Trots att 59 procent av landets studenter är kvinnor utgör kvinnor bara 42 procent av de studenter som stängts av eller varnats efter fusk.

Det framgår av en rapport från Högskoleverket som gäller år 2010.

I Luleå var det 14 diciplinärenden om fusk förra året - i fem fall var det kvinnliga studenter och i nio fall var det män som hade fuskat.