Norrbotten

Misslyckad åteljakt

2:12 min

Försöket med åteljakt på björn, när slaktrester läggs ut i skogen för att locka fram björnarna, har inte gett det resultat som jägarna hoppats på.

Förra året testades jaktmetoden i Västerbotten och i år har försöken uttökats till delar Norrbotten och Dalarna utan att en enda björn fällts vid någon av de drygt 70 tillåtna åtelplatserna.