Norrbotten

"Vanligt med reduktion"

0:51 min

De som är missnöjda med att de får betala för mat och vård på älderboenden även då de inte vistas där får nu stöd av Sveriges kommuner och landsting.

Kostnaderna för mat och vård på äldreboenden i Norrbotten varierar stort. Vissa kommuner gör avdrag om vårdtagaren är borta medan andra kommuner inte gör det.

På äldreboendet Nyberga i Älvsbyn måste de boende betala avgifterna även dagar de inte bor där. Och Manne Larsson, som har sin mor på boendet har ingen förståelse för det här. Nu får han stöd av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting att pröva det rättsligt.

– Vi kommer att bestrida räkningarna så långt det går, säger Manne Larsson som är upprörd för att hans mamma  betalar full avgift för såväl mat som äldreboende även när hon inte är där.

På Sveriges kommuner och landsting bekräftar Per Olov Nylander att varje enskild kommun förvisso har mandat att själv bestämma över sina avgiftssystem. Men han uppmuntrar en rättslig prövning om man inte anser att avgiftssystemet är rimligt:

– Som jag ser det ska den som är missnöjd med situationen få det rättsligt prövat. Det vanligt är ju att det finns någon form av reduktion, säger Per-Olov Nylander.