NORRBOTTEN

Beslut kan påverka Norrbotniabanan

EU-kommissionen väntas på onsdag fatta ett transportpolitiskt beslut som kan få betydelse för planerna på Norrbotniabanan.

EU prioriterar sträckor som ska ingå i Transeuropeiska transportnätet.

Beslutar kommissionen att den så kallade Botniska korridoren ska bli en prioriterad järnvägssträcka öppnas en möjlighet att få EU-pengar till banan, skriver Piteå-Tidningen.

Norrbotniabanan ska gå längs kusten mellan Haparanda och Umeå.