LULEÅ

Dragkamp om ny migrationsdomstol

1:25 min

En dragkamp har börjat mellan Luleå och Umeå om att få den nya fjärde migrationsdomstolen i Sverige. Inom kort uppvaktar politiker från Luleå justitieminister Beatrice Ask i frågan.

Tio procent av antalet asylsökande i Sverige är inskrivna i Boden, Kiruna och Skellefteås mottagningssystem. De är värda en kortare väg till domstolen än att åka till Umeå. Luleåområdet har också minst lika många jurister, hävdar Luleåpolitikerna.

Anders Josefsson, Moderat i kommunstyrelsen åker ner till regeringskansliet tillsammans med kommunalrådet Karl Petersen (S) med krav på att få Luleå som placeringsort för den nya migrationsdomstolen.

– Det handlar främst om att domstolen ska vara nära de som berörs, tillgängligheten, förklarar Anders Josefsson. Nu får de som prövar sina ärenden åka ända till Stockholm. Det finns ju bara tre migrationsdomstolar i Sverige i dag. Och Stockholm är överhopat av ärenden. Så då ska man inrätta en ny som ska ligga i norra Sverige. Umeå är ju för långt bort för de som bor i Norrbotten. Kanske måste de då resa 60-70 mil, förklarar Anders Josefsson (M).

– Vi har också jurister i fyrkantenområdet, så att det mycket väl täcker behovet om den nya domstolen läggs i Luleå. Dessutom ger domstolen uppåt 70 jobb tror vi, säger Anders Josefsson (M).

Domstolsverket förordar Umeå som placeringsort för den nya migrationsdomstolen. Medan flera andra instanser föredrar Luleå. Men remissrundan är inte slut.

Sedan utlänningsnämnden lades ner 2006 flyttades överprövning av Migrationsverkets beslut till tre nya Migrationsdomstolarna: Göteborg, Malmö och Stockholm.

Invandrarrådet i Luleå skriver i sitt yttrande sammanfattningsvis:

"Invandrarrådet ser positivt på Domstolsverkets förslag 3 till ett fjärde domområde som omfattar Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län men avstyrker Domstolsverkets förslag om placering av en fjärde Migrationsdomstol i Umeå och föreslår placeringsort Luleå".

Politikerna i Luleå kommun är eniga i sina krav.