KIRUNA

Anställd spred skräck på boende

Flera personer på ett omsorgsboende i Kiruna har varit så pass rädda för en av de nattanställda att de inte vågat störa eller be om hjälp med att gå på toaletten.

Det framgår av en Lex Sarah-anmälan till Socialstyrelsen.

En av kvinnorna på boendet ska ha också ha fått röda märken på kroppen efter att hon fått ligga i samma ställning hela natten och inte blivit vänd av personalen.

Det är socialnämnden som gjort anmälan till Socialstyrelsen och den anställde det gäller jobbar inte längre nätter.