Norrbotten

I dag: EU föreslår järnvägssatsning

EU vill göra en satsning på transportsträckor som kopplar samman olika delar av Europa. I den satsningen kan Norrbotniabanan komma att ingå.

Bottniska korridoren är tänkt att bli den nya järnvägslänken mellan Sverige och Finland, och tillsammans med Norrbotniabanan väntas Bottniska Korridoren finnas med på den lista över prioriterade projekt som den ansvarige EU-kommissionären Siim Kallas presenterar i Bryssel klockan ett i dag.

Men det kan dröja länge innan ett eventuellt beslut verkställs. Det som EU-kommissionen presenterar är bara förslag. Vilka projekt som slutligen ska få del av EU:s nya transportmiljarder blir klart först efter förhandlingar mellan EU-parlamentet och EU-ländernas regeringar. 

Dessutom måste den svenska staten skjuta till en stor del av vad de nya spåren kostar, för att det ska bli några EU-pengar till en järnväg i Norrbotten.

Totalt finns runt 200 miljarder kronor att fördela till det som kallas Transeuopeiska nät. Det rör sig om både transportnät och energinät som har betydelse för att binda ihop olika delar av EU.