Norrbotten

Dyrt för samebyar att ta över

En del samebyar, främst i Norrbotten, skulle få kraftigt ökade kostnader om de övertog ansvaret för statliga renskötselanläggningar.

Den statliga utredningen om renskötselanläggningar kommer fram till att det finns så stora oklarheter om de ekonomiska villkoren att den inte kan fullfölja sitt uppdrag att förhandla med samebyar om att ta över ansvaret för de statliga anläggningarna.

Utredningen omfattar 147 anläggningar med stängsel, slakterier, stugor med mera ovanför odlingsgränsen i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland där Samefonden nu bekostar underhållet.

Även om de statliga intrångsersättningarna helt skulle tillfalla samebyarna, skulle främst en del byar i Norrbotten få kraftiga kostnadsökningar om de övertog ansvaret, enligt utredningen.