Norrbotten

EU vill bygga Norrbotniabanan

1:35 min

EU-kommissionen föreslår stora satsningar på svensk infrastruktur. Det handlar framför allt om Bottniska korridoren och Norrbotniabanan.

– I dag har vi fått en tydlig signal från EU om att norra Sveriges infrastruktur måste förbättras, nu är det upp till regeringen att stödja förslaget och snabbt avsätta de investeringspengar som måste läggas ovanpå EU:s grundplåt, säger Marita Ulvskog (S) som är ledamot i Europaparlamentet.

Och Gusten Granström, vd för Norrbotniabanan, är hoppfull:

-- Så långt vi har förstått det i dag så kommer det slutliga beslutet att fattas av ministerrådet någon gång under våren, men det känns som att det vill till väldigt mycket om inte beslutet ska vara det man föreslår i dag, säger han.

Att ett land har fått med "sin" önskejärnväg eller väg på stomnätskartan betyder inte att EU står för hela finansieringen. Tvärtom är det medlemsstaten själv som måste stå för merparten.

I normalfallet ska EU-pengarna betala upp till 20 procent av finansieringskostnaden, men om projektet bedöms särskilt viktigt för att bygga bort en flaskhals kan EU:s inblandning öka till 30 procent. I vissa fall, om infrastrukturen bedöms ge extra stort europeiskt mervärde, kan EU-medel stå för upp till 40 procent av finansieringen.

Det är också upp till det enskilda landet att besluta exakt vilka projekt som ska sättas i gång utmed den prioriterade sträckningen, till exempel den Botniska korridoren.

Med EU-pengarna följer också specifika kvalitetskrav på exempelvis signalsystem och tågens längd och hastighet.