NORRBOTTEN

Vårdcentraler granskas

4:25 min

Alla vårdcentraler i hela Sverige ska nu betygssättas i en stor nationell enkät som går ut till patienter i Norrbotten inom kort.

Både den privata och landstingets primärvård ska vara med  i jämförelsen.

I Norrbotten berörs 37 vårdcentraler och Eva-Lena Holmkvist, som är divisionschef för primärvården i  Norrbottens läns landsting, välkomnar granskningen.

– Det är bra att vi får höra hur våra patienter upplever primärvården. Och det är klart att vi vill ha goda resultat och kritik som vi kan arbeta utifrån. Vi finns ju dessutom i en konkurrenssituation med de privata vårdgivarna i dag, säger hon.

Enkäten ska gå ut till minst 300 patienter som har besökt en av landstingets 32 vårdcentraler i länet eller fem privata. Det är den största utfrågningen som primärvården i länet har omfattats av.

Den senast öppnade privata vårdcentralen - den i Gällivare - är inte med i undersökningen eftersom patienterna har för kort tid där.

Patienterna får ett batteri med många frågor, som ska gälla exempelvis:

Bemötande på vårdcentralen, kontakterna med läkare och sjuksköterskor, hur tidsbeställningen fungerar, patientens bakgrund, om besöket började i tid, förtroende, information, upplevd nytta med besöket och om patienten kan tänka sig att rekommendera vårdcentralen till andra.

Efter utvärdering ska svaren från landets alla vårdcentraler publiceras på webben och det blir en skala med nivåer som graderas: över- under- eller i medelnivå med riksgenomsnittet.

I mars 2012 ska resultaten publiceras.