NATUR

Den fjällnära kon ska räddas

Nu finns det nytt hopp för den hotade fjällnära kon. För att nu ytterligare säkra rasen tar Nordens Ark i Bohuslän in fem kor och en tjur i sin ekopark.

Den fjällnära kon är hotad, men samtidigt den minst förädlade av våra nordiska lantraser och de djur som finns i rasen härstammar från tre gårdar i Jämtland, Härjedalen och Lappland.

I dag finns drygt 400 registrerade djur i hela Sverige i den genbank som är en grund för att bevara arten för framtiden.