MEDICIN

Kombinerad behandling är bättre

Strålning i kombination med bröstbevarande kirurgi är betydligt bättre mot bröstcancer än enbart kirurgi, konstaterar brittiska forskare i tidskriften Lancet.

Tio år efter diagnosen hade 35 procent av dem som endast behandlats med kirurgi fått tillbaka sin cancersjukdom.

För dem som även fått strålningsterapi var motsvarande siffra 19 procent. Även dödligheten 15 år efter diagnos var lägre.