NORRBOTTEN

Medellivslängden i Sverige ökar

Vi lever allt längre i Sverige. Statistiska Centralbyråns analys visar att mäns förväntade medellivslängd ökat med 2 år och kvinnors med 1,5 år. Det är högre än i många andra europeiska länder.

Kvinnors medellivslängd är nu 83,5 år och mäns 79,5, vilket innebär att skillnaden mellan könen minskat något. Även det skiljer sig från många andra länder, där skillnaden mellan könen kan vara upp mot 10 år.

Regionalt finns det stora skillnader, generellt lever personer i södra Sverige längre än de i norra.

Högst medellivslängd har de i Halland, Uppsala och Kronoberg. Lägst medellivslängd har man i Norrbotten, Västernorrland och Gävleborg.