Norrbotten

Besked om laxkvoter idag

Idag väntas EU:s jordbruks- och fiskeriministrar ta beslut om nästa års kvoter för laxfisket i Östersjön. EU-kommissionen föreslår att laxfisket i Östersjön minskas med 79 procent nästa år.

Ett dråpslag för delar av det svenska yrkesfisket, befarar ordföranden i Norrbottens kustfiskarförbund, yrkesfiskaren Kjell Strömbäck i Kalix.