FÖRSVARSMAKTEN

Problem med rekrytering

Försvarsmakten når inte målet om antalet anställda soldater. I en rapport till regeringen beräknar Försvarsmakten att till årsskiftet teckna interimsavtal med endast 2 000 personer för tidvis tjänstgöring.

Målet har varit att anställa 2 400 stycken, men den sista september hade endast 640 blivit klara.

Rapporten kommer efter att regeringen krävt att försvaret ska redovisa vilka åtgärder som planeras för att klara rekryteringen.